MCQ

De lijn MCQ voor de verwerking van multiple choice toetsen omvat de volgende programma's:


Een programma voor het afnemen van multiple choice toetsen direct aan de PC's van het netwerk.Een programma voor het interactief verwerken en statistisch analyseren van toetsen
(antwoorden verkregen via kaartlezer, MCQ-Direct of door intypen)
Verwerken van schrapformulieren.