MCQ-Direct

MCQ-Direct bestaat uit drie onderdelen: één voor het afnemen van toetsen (leerling-deel), één voor het beheren/nakijken van toetsen (docent-deel), en één voor het opstellen van toetsen (auteursdeel). Samen vormen ze een compleet systeem om multiple-choice toetsen af te nemen en te verwerken. De programma's werken onder Windows.

Het leerling-programma kenmerkt zich door een rustige schermopbouw en een eenvoudige bediening door de leerling: (Klik op het voorbeeld om het te vergroten.)

 • MCQ herkent de leerling of student aan de username en stelt een lijst op van de toetsen waaraan hij/zij mag deelnemen. De leerling kiest dan één van deze toetsen.
   
 • De leerling/student kan onbeperkt verder- of terug-bladeren naar andere vragen en antwoorden herzien
   
 • De leerling krijgt visuele informatie over welke vragen al beantwoord zijn, bovendien verschijnt bij afsluiten een melding als nog niet alle vragen beantwoord zijn
   
 • De leerling ziet na afloop direct zijn resultaten (als de docent dat instelt), in de vorm van een score of een cijfer, eventueel ook resultaten per onderdeel
   
 • Bij oefentoetsen kan de leerling na afloop een eventueel aanwezige uitwerking inzien

Met het beheer/nakijk-deel (docent-deel) van MCQ-Direct kan de docent:

 • Instellen welke leerling welke toets mag volgen
 • Toetsen slechts op bepaalde momenten beschikbaar stellen, of toetsen van een startcode voorzien
 • Toetsen nakijken: direct nadat een leerling/student de toets afsluit vergelijkt MCQ-Direct de gegeven antwoorden met de juiste antwoorden, en berekent de score. Nakijken houdt voor de docent in dat MCQ binnen enkele minuten van één of meerdere toetsen van alle deelnemers een cijferoverzicht maakt in de vorm van een lijst of een kruistabel.
 • Toetsen evalueren en/of de beoordeling aanpassen: de verkregen antwoorden kunnen door ons programma MCQ-Analyse statistisch worden geanalyseerd.
  Op grond daarvan kunt u optimaal de cesuur instellen, besluiten of er een vraag geschrapt moet worden e.d., en krijgt u een indruk van de kwaliteit van de toetsvragen en hoe die verbeterd kunnen worden voor hergebruik.
Met het auteursdeel kunnen toetsen samengeteld worden:
 • MCQ hanteert een methode waarbij toetsen in z’n geheel als afzonderlijk bestand worden opgeslagen, inclusief opties, hulpschermen, cijferberekening, eventuele uitwerking e.d. De toetsvragen kunnen uit een item-bank afkomstig zijn, of als tekst worden ingevoerd.
 • Een toets kan max. 150 vragen bevatten, elke vraag max. 5 antwoord-alternatieven.
 • Er zijn veel opties instelbaar zoals: de maximale tijdsduur, een mededeling vooraf, de berekeningsmethode van het cijfer, automatische variatie in vraagvolgorde (vast, geheel willekeurig, bepaalde vragen willekeurig) en/of in antwoordvolgorde binnen een vraag e.d.
 • MCQ gebruikt HTML voor de opmaak van de vragen, hulpschermen en uitwerkingen. De mogelijkheden voor de specialist zijn daarmee vrijwel eindeloos (lettertypes, tabellen, foto’s, “applets” enz.), terwijl de “leek” kan volstaan met alleen tekst (MCQ voegt zelf de nodige HTML-codes toe) of met Word.

Het in gebruik nemen van MCQ is eenvoudig! Voor een eerste start zijn eigenlijk alleen klasselijsten nodig met per leerling de naam en de usernaam, en moet de tekst van de toetsvragen in een bestand van MCQ ingevoegd worden. De Nederlandstalige handleiding geeft de zowel de docenten en auteurs als ook de systeembeheerder (voor b.v. lees- en schrijfrechten) duidelijke aanwijzingen.


terug naar start
demoversie aanvragen