MCQ-Analyse

MCQ-Analyse is een programma voor het verwerken van de antwoorden van multiple choice toetsen. Het combineert een degelijke statistische analyse van de gegeven antwoorden met practische mogelijkheden om een meerkeuze toets optimaal 'in te stellen':

De mogelijkheden

 • Max. 500 deelnemers, 150 vragen, 5 alternatieven per vraag
 • Twee versies (links/rechts) met willekeurig andere vraagvolgorde mogelijk
 • Toetsen zijn te verdelen in maximaal 10 onderdelen, met apart scorepercentage per deel
 • Behalve de gebruikelijke scoreweging zijn ook andere scorewegingen in te stellen. Dit maakt een correcte beoordeling mogelijk van toetsen, ook als niet alle vragen evenveel alternatieven bezitten, als 'moeilijke' en 'makkelijke' vragen door elkaar aanwezig zijn, als vragen meerdere goede antwoorden hebben, of als u de methode van positieve en negatieve totaalscores gebruikt
 • Antwoorden op verschillende vragen zijn eventueel te combineren (AND/OR-bewerkingen)
 • Inbrengen van antwoorden is mogelijk door middel van ASCII-files (verkregen met kaart- of formulierenlezer, of verkregen via MCQ-Direct), of door het direct intypen van antwoorden

Uitgebreide analyse van de toets

 • frekwentie-overzicht van de behaalde scores
 • per vraag:
  • antwoordpercentages per alternatief (a-waarden)
  • percentage goed beantwoord (p, p'-waarden)
  • correllatie tussen vraag en toets (zowel ritem-totaal als ritem-rest)
  • standaarddeviatie (sitem)
  • gemiddelde score per alternatief (naar keuze als m-waarden of als z-waarden)

 • betrouwbaarheid van de toets: coëfficiënt-α (KR-20) en split-half-methode
 • gemiddelde cijfers: gemiddelde van alle deelnemers, gemiddelde per klas/groep, en gemiddelde per toetsonderdeel
   
 • Unieke mogelijkheid om interactief de 'optimale' cesuur vast te stellen. Met een klik van de muis verandert u de cesuur en ziet u direct hoe daardoor het percentage voldoendes mee verandert, en waar de cesuur ligt t.o.v. de gemiddelde score.

presentatie van behaalde cijfers

 • op papier:
  een ‘cijferlijst’ per klas/groep, vermelding al of niet mogelijk van naam, score, de door de deelnemer gegeven antwoorden (als controle voor de deelnemer), de score per toetsonderdeel
   
 • naar ASCII-bestanden:
  voor eventuele uitwisseling met andere databaseprogramma’s als cijferadministratie of leerling-volgsysteem)

voorbeeld cijferrapportage:

klas: H2A

1041078 BERG,HJJ,VAN,DER  cijfer= 6.4
        woorden hfd-1      100.0 %
        woorden hfd-2       77.8 %
        grammatica          71.4 %

1062852 FRANKENA,R        cijfer= 8.2
        woorden hfd-1       82.6 %
        woorden hfd-2       89.1 %
        grammatica         100.0 %

1361082 KONINGS,AD        cijfer= 4.0
        woorden hfd-1       52.2 %
        woorden hfd-2       44.4 %
        grammatica          71.4 %

Aparte aandacht verdient het gebruiksgemak van MCQ-Analyse. Docenten gebruiken een toetsverwerkings-programma meestal niet doorlopend, maar geconcentreerd in bepaalde perioden. Het werken met het programma moet daarom gemakkelijk te leren en te onthouden zijn.


terug naar start
demoversie aanvragen