inleesservice

Inlezen Antwoordformulieren

Scholen/instellingen die gebruik maken van MCQ-Analyse en niet over een formulierenlezer of kaartlezer beschikken kunnen gebruik maken van onze Inleesservice om antwoordformulieren te verwerken.
Deze Inleesservice houdt het volgende in:

 • De school of docent die een toets wil afnemen en laten verwerken print met MCQ-Analyse het gewenste aantal antwoord-formulieren.
  (Elk formulier is voorzien van een schoolcode, een toetskenmerk en een individueel nummer).
   
 • De school of docent zendt een kopie van de ingevulde formulieren aan ons op, of verzendt de formulieren per fax.
   
 • Wij verwerken de formulieren en zenden een ASCII-bestand met daarin de antwoorden per e-mail terug.
  Van eventueel niet verwerkbare formulieren (zoals b.v. dubbel aangekruiste hokjes) wordt het nummer vermeld, zodat deze op de school/instelling handmatig "nagelopen" kunnen worden.
   
 • De school of docent kan met MCQ-Analyse het antwoordbestand inlezen, en zonodig niet machinaal verwerkte antwoorden aanvullen. Daarna kan hij de resultaten op de normale wijze verwerken en presenteren (resultaten analyseren, optimale cesuur instellen, cijferlijsten afdrukken e.d.).

prijzen: (incl. BTW)
verwerken formulieren van een toets, per formulier
(minimum aantal per toets: 30)

€   0,26

voorbeeld totale kosten bij een toets met 80 deelnemers

printen 80 formulieren, ca.
faxen 80 formulieren, ca.
verwerkingskosten
totaal
 
dit is per deelnemer:


€    2,75
€    1,00
€  20,80
€  24,55
 
€   0,31

terug naar start